darmowy program

do tworzenia faktur

Jeśli zainstalowano i uruchomiono program a on pyta o nazwę użytkownika oraz hasło i te dane nie są znane z pewnością zainstalowano sam program bez niezbędnej bazy danych. Proszę pobrać i zainstalować bazę danych oraz program instalatorem odpowiednim dla Twojego systemu Windows klikając na link > pobierz instalator programuKonfiguracja programu

 1. Rozpoczynając pracę z programem przejdź do modułu "Ustawienia".
 2. Dodaj rok obrotowy.
 3. Możesz wczytać logo podmiotu (firmy), które będzie widoczne na wydruku faktury.
 4. Żeby móc pracować w programie musisz dodać nowego użytkownika, zamknąć program i uruchomić go ponownie.
 5. Po ponownym uruchomieniu zaloguj się używając nowej nazwy użytkownika i hasła.
 6. "Admin" może tylko konfigurować program. Zawsze wyświetlony będzie komunikat aby zalogować się na użytkownika "admin" w celu możliwości wykonania żądanej zmiany.
 7. Pamiętaj, że po każdej znaczącej operacji, ze względów bezpieczeństwa, należy wykonać kopię zapasową bazy danych. Możesz także zaznaczyć opcję "Archiwizuj automatycznie jeden raz dziennie" lub "Archiwizuj przy każdym zamykaniu programu".Dane podmiotu

 1. Jeśli zalogowałeś się już jako użytkownik (nie "Admin") przejdź do modułu "Dane podmiotu".
 2. Wpisz dokładne dane swojej firmy. Możesz też podać NIP lub REGON i pobrać dane z GUS.
 3. Należy uważnie wpisywać wszystkie dane firmy. W razie pomyłki w numerach NIP i REGON program wyświetli odpowiedni komunikat.
 4. Jeśli już wypełniłeś dane firmy kliknij "Dodaj".
 5. Możesz dodawać, poprawiać dane, bądź usuwać podmioty.Kontrahenci

 1. A teraz najprzyjemniejsza część - "Kontrahenci". Oby było ich jak najwięcej. W tym module możesz wpisywać dane Twoich klientów.
 2. Zawsze staraj się, aby dane kontrahenta były wpisane dokładnie i bez pomyłek, unikniesz w przyszłości korygowania faktur.
 3. Jeśli kontrahent będzie na Twojej liście wówczas łatwiej i szybciej będzie można wystawić fakturę.
 4. Kontrahenta możesz łatwo wyszukać wpisując kilka liter z jego nazwy, kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, NIP itd.
 5. Masz też możliwość eksportu kontrahentów do xlsx, xls, pdf, html, txt oraz importu z xlsx, xls.

 1. Po naciśnięciu na tabeli prawego klawisza myszki zobaczysz do wyboru dodatkowe opcje.Towary i usługi

 1. W module "Towary i usługi" wpisujesz przedmioty lub usługi, którymi handlujesz. Każdy wpis zostanie zapamiętany przez program, możesz go później usunąć bądź edytować.
 2. Żeby dodać towar lub usługę kliknij najpierw przycisk "Dodaj".
 3. Otworzy się okno, w którym wpisujesz nazwę towaru lub usługi, symbol, jednostkę miary, stawkę VAT, PKWiU oraz inne.
 4. Po zaakceptowaniu klawiszem "OK" towar lub usługa zostają zapisane w bazie danych.
 5. W przypadku, gdy oferujesz dużą liczbę towarów lub usług możesz je łatwo wyszukać na liście wpisując kilka liter oraz cyfr nazwy.
 6. Masz też możliwość eksportu towarów i usług do xlsx, xls, pdf, html, txt oraz importu z xlsx, xls.

 1. Po naciśnięciu na tabeli prawego klawisza myszki zobaczysz do wyboru dodatkowe opcje.Słowniki

 1. W module "Słowniki" możesz ustawić wiele parametrów niezbędnych w codziennej pracy z programem.
 2. Program jest zbudowany na słownikach czyli Ty decydujesz jaki termin płatności, stawkę VAT, jednostkę miary lub inne parametry dodać.
 3. Numery kont bankowych mają 26 cyfr, jeśli wpiszesz za mało, bądź za dużo program Cię o tym poinformuje. Sprawdza też czy numer jest poprawny.
 4. Możesz zaznaczyć aby codziennie pobierane były kursy walut.Faktury sprzedaży

 1. Uwieńczeniem Twojej pracy jest wystawienie faktury, przechodzimy więc do modułu "Faktury sprzedaży".
 2. Domyślnie w programie poniższa lista jest pusta, bowiem nie masz jeszcze wystawionej żadnej faktury.
 3. Aby to uczynić kliknij na przycisk "Dodaj" (procedura dodawania faktury znajduje się okno niżej!).
 4. W tym oknie możesz każdą fakturę poprawić lub usunąć. Z tą ostatnią operacją uważaj. Dla zachowania jasności w dokumentacji powinieneś mieć kopię w formie elektronicznej wystawionych faktur.
 5. Klikając na okno "Pokaż" Możesz podejrzeć jak będzie wyglądał wydruk.
 6. Jeśli chcesz aby faktura została wydrukowana dwukrotnie, zaznacz pole "Kopia".
 7. Masz możliwość zapisania dokumentu jako PDF.
 8. Kontroluj która z faktur została już opłacona zmieniając status dla poszczególnych faktur. Klikając na kolorowy kwadrat wszystkie faktury zostaną pokolorowane aby w łatwy sposób widzieć które zostały już opłacone a które jeszcze nie.

 1. Po naciśnięciu na tabeli prawego klawisza myszki zobaczysz do wyboru dodatkowe opcje.Faktury sprzedaży - detale

 1. Wcześniej opisywałem jak dodać nową fakturę. Okno poniżej pokazuje jak tego dokonać.
 2. Najpierw musisz kliknąć na pole "Nabywca", wówczas otworzy się lista wcześniej wprowadzonych kontrahentów. Jeśli wcześniej nie wpisałeś kontrahenta, to nie martw się. Zrób to teraz. Kliknij "Dodaj".
 3. Wybierasz z listy daną firmę i klikasz "Wybierz", kontrahent automatycznie zostanie dodany.
 4. Jeśli odbiorcą towaru lub usługi jest inna firma bądź oddział nabywcy kliknij na "Odbiorca" i postępuj jak wyżej.
 5. Drugą czynnością jest wybranie nazwy towaru lub usługi, w tym celu musisz dwa razy kliknąć na puste pole w kolumnie "Nazwa".
 6. Pokaże się okno wyboru towaru lub usługi, jeśli nie wpisałeś wcześniej przedmiotu sprzedaży możesz zrobić to teraz klikając na "Dodaj".
 7. Większość danych zostanie automatycznie wpisanych w pola, jednak każde z pól możesz dowolnie edytować. Wystarczy kliknąć na dane pole dwukrotnie w odstępie sekundowym, tak żeby pole zrobiło się granatowe - gotowe do wpisania nowych danych.
 8. Każde pole widoczne na liście jest do edycji, tak więc możesz wystawiać fakturę z dowolną ilością towarów lub usług.
 9. UWAGA! Program sam zlicza wszystkie dane liczbowe dotyczące ceny netto, wartości VAT i ceny brutto. W pozycji "Parametry" możesz zmienić sposób wyliczania według cen netto lub brutto.
 10. Możesz dodać do faktury swoje uwagi, wybrać termin płatności, datę sprzedaży, numer konta oraz pozostałe ustawienia.
 11. Po kliknięciu na pole "Waluta" możesz wystawić dokument w obcej walucie.
 12. Po naciśnięciu przycisku "Zapisz" faktura pojawia się w zakładce opisywanej powyżej - "Faktury sprzedaży".

 1. Po naciśnięciu na tabeli prawego klawisza myszki zobaczysz do wyboru dodatkowe opcje.Korekty faktur sprzedaży - detale

 1. Czasami będziesz zmuszony skorygować fakturę. Musisz wówczas wejść w moduł "Faktury sprzedaży", wybrać jedną z faktur i kliknąć na przycisk "Koryguj".
 2. Otworzy się lista, jak poniżej na obrazku. Korygować fakturę możesz wpisując nowe dane w polach "Po korekcie".
 3. Jeśli uważasz, że faktura jest poprawiona klikasz na przycisk "Zapisz".
 4. Skorygowana faktura pojawi się w oknie poniżej - "Korekty faktur sprzedaży".Korekty faktur sprzedaży

 1. Znajduje się tu lista skorygowanych faktur.
 2. Możesz je poprawić, usunąć, obejrzeć, wydrukować lub zapisać.


autor instrukcji: Andrzej Sołtysiak