Do wysłania deklaracji skarbowych potrzebujemy

Program

Adobe Acrobat Reader DC - pobierz i zainstaluj

Wtyczkę (plugin) dla Adobe Acrobat Reader DC

e-Deklaracje-wtyczka - pobierz i zainstaluj

Formularz interaktywny

VAT-7 (17) schemat 1-0E - Deklaracja dla podatku od towarów i usług - pobierz
VAT-7 (18) schemat 1-0E - Deklaracja dla podatku od towarów i usług - pobierz
VAT-7 (18) schemat 1-1E - Deklaracja dla podatku od towarów i usług - pobierz

Co należy zrobić aby móc wysłać deklarację przy użyciu Adobe Acrobat Reader DC?

Wysłanie deklaracji krok po kroku

Należy otworzyć zapisany wcześniej na dysku formularz interaktywny.

Kliknąć w zakładkę "Narzędzia".

Po otwarciu zakładki "Narzędzia" należy przejść do ostatniej z ikon "e-Deklaracje".
Pojawi się przycisk "Otwórz", na który należy kliknąć.

Po kliknięciu na przycisk "Otwórz" nastąpi przekierowanie do formularza,
gdzie pojawia się w panelu górnym zakładka "e-Deklaracje" wraz z zakładkami:

Przedstaw dane - Podpisz i wyślij - Rejestr wysyłek

Teraz należy otworzyć program do faktur FakturaByMarcio i kliknąć na "Deklaracje".
Następnie wyliczyć deklarację za dany okres, zaznaczyć ją w tabeli i kliknąć na "Eksportuj do pliku".

W celu importu danych w postaci XML do czystego formularza interaktywnego należy skorzystać z opcji "Importuj dane"
dostępnej w Adobe Acrobat Reader DC w zakładce: Edycja > Opcje formularza > Importuj dane...
Wczytujemy tutaj wcześniej eksportowany plik z programu do faktur.