Jeśli w czasie korzystania z programu cyklicznie pojawia się jakiś błąd napisz:

  • Dokładny opis krok po kroku wykonywanych operacji w programie, pozwoli to na symulację identycznego zdarzenia, a tym samym wykrycia i usunięcia błędu
  • Bardzo pomocne byłoby przesłanie zrzutu ekranu (zdjęcie z pulpitu) przedstawiającego błąd w aplikacji
  • Wersję systemu Windows (np. Windows 10 - 64bit)
  • Wersję programu (prawy dolny róg w aplikacji)