Słowniki

Program zbudowany jest na słownikach, czyli użytkownik decyduje jakie terminy płatności, stawki VAT, jednostki miary itp. chce dodać, poprawić lub usunąć.

Program do faktur - słowniki

Można dodawać wiele terminów płatności, poprawiać ich dane bądź usuwać.
Strzałkami po prawej stronie tabeli można zmienić kolejność wyświetlania pozycji w miejscu ich wyboru.
Pierwsza pozycja zawsze jest domyślną.

Program do faktur - terminy płatności

Można dodawać wiele stawek VAT, poprawiać ich dane bądź usuwać.
Strzałkami po prawej stronie tabeli można zmienić kolejność wyświetlania pozycji w miejscu ich wyboru.
Pierwsza pozycja zawsze jest domyślną.

Program do faktur - stawki VAT

Można dodawać wiele kodów CN/PKWiU, poprawiać ich dane bądź usuwać.
Strzałkami po prawej stronie tabeli można zmienić kolejność wyświetlania pozycji w miejscu ich wyboru.
Pierwsza pozycja zawsze jest domyślną.

Program do faktur - CN/PKWiU

Można dodawać wiele jednostek miary, poprawiać ich dane bądź usuwać.
Strzałkami po prawej stronie tabeli można zmienić kolejność wyświetlania pozycji w miejscu ich wyboru.
Pierwsza pozycja zawsze jest domyślną.

Program do faktur - jednostki miary

Można dodawać wiele rachunków bankowych podmiotu dla różnych walut. Program sprawdza czy numer jest poprawny.
Wpisujemy tutaj nazwę banku, która będzie widoczna na wydruku.
Dodatkowo można sprawdzić czy rachunek znajduje się w wykazie podatników VAT oraz pobrać swój mikrorachunek.
Pierwsza pozycja zawsze jest domyślną.

Program do faktur - rachunki bankowe