• Wersja 2.1.3.82
  dodano:
  - w "Pojazdy" pole 'Ubezpieczyciel'
  - w "Pojazdy" pole 'Polisa OC'
  - sumowanie zaznaczonych wierszy dokumentów (netto, brutto)
  - zmianę statusu dokumentu dla wielu zaznaczonych dokumentów
  - optyczne rozpoznawanie tekstu ze zdjęcia w "Kartoteki > OCR"
  - nową strukturę pliku JPK_FA(4) obowiązującą od 1 kwietnia 2022 roku
  - pole wyszukiwania w "Kartoteki > Pojazdy"
  - PKD 2007 (Polska Klasyfikacja Działalności)
  - PKWiU 2015 (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług)
  - CN 2022 (kody CN nomenklatury scalonej klasyfikującej towary)
  - nowe struktury plików JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2) obowiązujące w rozliczeniach od 1 stycznia 2022 roku
  - nowy adres URL Ministerstwa Finansów do podpisywania JPK_V7M oraz JPK_V7K przez ePUAP
  - obsługę nowych znaczników WSTO_EE oraz IED
  - w "Kontrahenci" pole 'Numer paszportu'
  - informację o kończącym się ubezpieczeniu OC pojazdu
  - informację o kończącym się badaniu technicznym pojazdu
  poprawiono:
  - wyświetlanie "Kontrahenci" oraz "Towary i usługi"
  - wyświetlanie zdublowanych pozycji przy 'Warunki ogólne' w "Oferty handlowe" oraz "Zamówienia handlowe"
  - datę obowiązywania struktur JPK: JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_FA, JPK_MAG
  - sporadyczny błąd przy więcej niż jednym podmiocie w programie
  - zmianę hasła dla użytkownika admin
  - korekty faktur sprzedaży
  - wszystkie zestawienia
  - błędne generowanie dokumentów PZ oraz WZ
  - terminy obowiązywania struktur JPK
  - zestawienie "Sprzedaż z podziałem na kontrahenta i towar/usługę"
  - generowanie JPK_V7M i JPK_V7K z uwzględnieniem pozycji środków trwałych
  - generowanie korekty dla JPK_V7M i JPK_V7K
  - możliwość użycia najnowszej struktury pliku JPK_FA(4) dla poprzednich lat
  - wyliczanie rejestru zakupów VAT
  - wyliczanie JPK_V7M oraz JPK_V7K
  - wyszukiwanie kodów CN
  - dodawanie nowego podmiotu
  - błędnie wyświetlany wydruk dokumentu przy użyciu niestandardowego wzorca wydruku
  - powielanie wzorca wydruku
  - logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy oraz linii papilarnych

 • Wersja 2.1.3.56
  dodano:
  - uprawnienia dla użytkowników
  - narzędzia PDF (dzielenie, łączenie, PDFdoJPG, JPGdoPDF, wyciąganie tekstu oraz zdjęć)
  - wystawianie faktur zaliczkowych dla dokumentów w obcej walucie
  - ręczną edycję zawartości JPK
  - korygowanie faktury sprzedaży zaliczkowej cząstkowej
  - możliwość wyboru czcionki na wydrukach
  - wczytanie logo w formacie png oraz svg
  - dla JPK zakupu pole KodKrajuNadaniaTIN
  - nowe opcje logowania do programu
  - JPK_V7K (1)
  poprawiono:
  - dodawanie towaru/usługi z oznaczeniem GTU
  - informację o luce w numeracji dokumentów
  - brak możliwości dodania więcej niż 10 pozycji na dokumencie
  - wydruk korekty faktury sprzedaży
  - usunięto komunikat przy włączonej automatycznej archiwizacji bazy danych
  - problem z dostępem do "Sprawozdawczość"
  - błąd pokazujący się przy tworzeniu faktury zaliczkowej
  - sprawdzanie poprawności numeru PESEL dla osób urodzonych po roku 2000
  - sporadyczny błąd przy pokazaniu, drukowaniu faktury z zaznaczoną opcją "przedpłata"
  - sporadyczny błąd przy pokazaniu, drukowaniu faktury korekty sprzedaży
  - usunięto wyświetlanie na wydruku konta VAT przy zapłacie gotówką
  - sporadyczne podwójne tworzenie dokumentu WZ
  - błąd wydruku na nielicznych drukarkach HP
  - zaktualizowano listę Urzędów Skarbowych
  - wydruk faktury korekty sprzedaży
  - brak informacji o odwrotnym obciążeniu oraz mechanizmie podzielonej płatności na FS
  - brak pól wystawił/odebrał oraz z kodem QR na FS
  - wygląd wydruku faktur sprzedaży
  - zapisywanie zmienionego hasła dla użytkownika admin
  - możliwość wpisania kwot ujemnych w Sprawozdawczości w zakładce Deklaracja
  - zaktualizowano listę Urzędów Skarbowych

 • Wersja 2.1.3.23
  dodano:
  - język kwoty słownie
  - dla JPK sprzedaży pole KodKrajuNadaniaTIN
  - w "Kartoteki" umowę sprzedaży pojazdu
  - w "Kontrahenci" pole 'PESEL' oraz 'Numer dowodu osobistego'
  - resurs windy
  - możliwość opłaty za licencję za pomocą szybkich płatności - paynow
  - wybór domyślnego widoku podglądu wydruku "Słowniki > Parametry"
  - możliwość pracy na programie jako użytkownik admin
  - możliwość wpisania dowolnej kwoty na fakturze zaliczkowej końcowej
  - oznaczenia JPK VAT na wydruku
  - JPK_V7M (1)
  poprawiono:
  - nowy okres obowiązywania dla JPK_V7M, JPK_EWP, JPK_FA, JPK_MAG
  - wyliczanie pola P_51 deklaracji w "Sprawozdawczość"
  - import z Excel w "Towary i usługi"
  - brak kodów GTU przy korektach faktur sprzedaży podczas generowania JPK_V7M
  - błąd przy korygowaniu faktury w obcej walucie
  - błąd przy walidacji JPK_FA dokumentu o stawce VAT "ZW"
  - brak przenoszenia kwoty nadwyżki deklaracji z poprzedniego miesiąca
  - w wyjątkowych przypadkach błąd przy aktualizacji bazy danych
  - brak możliwości wygenerowana JPK_VAT za Wrzesień

 • Wersja 2.1.2.90
  dodano:
  - nowe oznaczenia dotyczące procedur IMP, FP, VAT_RR
  - oznaczenia dla JPK VAT w "Towary i usługi" dla konkretnego towaru lub usługi
  - unijną nomenklaturę scaloną 2020 (CN 2020)
  - oznaczenia dla JPK VAT w "Faktury sprzedaży" oraz "Korekty faktur sprzedaży"
  - mechanizm podzielonej płatności (MPP) w "Faktury pro forma"
  - tworzenie faktury VAT RR
  - możliwość opłaty za licencję za pomocą szybkich płatności - Przelewy24
  - sprawdzanie symbolu dziesiętnego w Windows
  - szablony wiadomości e-mail
  - aktualną listę Krajowej Administracji Skarbowej
  - nowy adres URL Ministerstwa Finansów do podpisywania JPK_VAT przez ePUAP
  - w "Kontrahenci" dodawanie rachunków bankowych z wykazu podatników VAT
  - w "Słowniki > Rachunki bankowe" sprawdzanie poprawności rachunku bankowego podmiotu w wykazie podatników VAT
  - w "Kontrahenci > Rachunki bankowe kontrahenta" sprawdzanie poprawności rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatników VAT
  - w "Dane podmiotu" możliwość wpisania numeru rejestrowego BDO
  - JPK_FA w wersji 3
  - nowy mechanizm odzyskiwania zapomnianego hasła dla użytkownika admin
  - dla faktur zakupu sprawdzanie poprawności rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatników VAT
  - bezpośredni dostęp do ofert/zamówień handlowych po naciśnięciu PPM na faktury pro forma
  - bezpośredni dostęp do przychodów/rozchodów wewnętrznych oraz przyjęć/wydań zewnętrznych po naciśnięciu PPM na Towary i usługi
  - eksport do pliku PDF bez instalacji dodatkowego oprogramowania
  - deklarację VAT-7(20) schemat 1-0E - stosuje się począwszy od rozliczenia za listopad 2019 r.
  - deklarację VAT-7K(14) schemat 1-0E - stosuje się począwszy od rozliczenia za czwarty kwartał 2019 r.
  poprawiono:
  - tworzenie noty korygującej bez zaznaczenia faktury zakupu
  - błąd przy dodawaniu towaru z przypisanym kodem GTU
  - błąd po utworzeniu faktury zakupu
  - błąd przy użyciu "Dodaj na podstawie"
  - brak możliwości dodania nowego podmiotu
  - korzystanie z opcji "szybki przelew" na komputerach z Windows7
  - w wyszukiwaniu ignorowany jest znak spacji oraz myślnika
  - brak wartości podsumowań tworząc fakturę pro forma lub fakturę sprzedaży
  - błąd przy próbie dodania podmiotu
  - błąd przy próbie zamówienia licencji
  - niemożliwość wysłania deklaracji VAT
  - zestawienie Inwentaryzacja
  - brak możliwości wysyłki deklaracji VAT-7/VAT-7K z podpisem kwalifikowanym
  - błąd przy wyliczaniu deklaracji VAT-7(20) / VAT-7K(14)
  - błąd przy eksporcie zestawień do excel
  - błąd przy wystawianiu rozchodu wewnętrznego
  - brak sortowania po kliknięciu na kolumnę tabeli
  - błędne wyliczanie korekt faktur od cen netto

 • Wersja 2.0.2.46
  dodano:
  - kolumnę rabat w korektach dokumentów
  - wybór waluty dla rachunków sprzedaży
  - nowy certyfikat klucza publicznego, który służy do szyfrowania klucza szyfrującego JPK
  - mechanizm podzielonej płatności (MPP)
  -  JPK_FA w wersji 2
  - rok w module "Zestawienia" w pozycji "Dokumenty z okresu"
  - noty korygujące (Kartoteki > Noty korygujące) - aby wystawić należy wejść w "Faktury zakupu" lub "Korekty zakupu" oraz nacisnąć PPM na tabeli
  - ewidencję przebiegu pojazdów, tak zwaną "kilometrówkę" (Kartoteki > Kilometrówka)
  - pojazdy (Kartoteki > Pojazdy)
  - deklarację VAT-7K(13) schemat 1-0E na rok 2019
  - deklarację VAT-7(19) schemat 1-0E na rok 2019
  poprawiono:
  - wyliczanie od wartości brutto dla korekt dokumentów
  - sumowanie kwoty dla faktur zaliczkowych przy więcej niż jednym podmiocie w programie
  - import oraz eksport towarów i usług do Excel
  - szybkość działania programu
  - błąd przy generowaniu JPK_FA
  - błędne wyliczanie korekt faktur od cen brutto
  - błąd przy usuwaniu zestawień
  - sporadyczny błąd podczas importu podpisanego pliku JPK przez ePUAP
  - prawidłowe pokazywanie stanów magazynowych
  - maksymalizację okna przy uruchomieniu
  - wyliczanie pola 46 dla deklaracji skarbowych oraz JPK

 • Wersja 2.0.2.26
  dodano:
  - kontrolę luk w numeracji dokumentów
  - obsługę ryczałtu
  - JPK_EWP w wersji 1
  - generowanie dokumentów PZ oraz WZ dla korekt faktur zakupu oraz sprzedaży
  - rodzaj transakcji VAT "remanent likwidacyjny - RL"
  - kolejne waluty
  - sprawdzanie aktywność numeru VAT nadanego przez Państwo Polskie (Kontrahenci > Popraw > Sprawdź status VAT)
  - sprawdzanie aktywności numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie (Kontrahenci > Popraw > Sprawdź status VIES)
  - wysyłkę elektroniczną deklaracji skarbowych
  - wysyłkę elektroniczną plików JPK
  - walidację przed wysyłką deklaracji skarbowych oraz plików JPK
  - moduł Kartoteki
  - środki trwałe (Kartoteki > Środki trwałe)
  - klasyfikacje środków trwałych (Słowniki > KŚT)
  - kategorie (Słowniki > Kategorie)
  poprawiono:
  - kolejności pozycji na wydruku faktury korygującej
  - wyłączanie kursu waluty na wydruku faktury korygującej
  - adresy struktur dla JPK zmienione przez Ministerstwo Finansów
  - błąd przy generowaniu JPK dla NIP-u wprowadzonego w programie ze spacjami
  - błędną wersję schemy dla deklaracji VAT-7 za styczeń
  - pobieranie danych z GUS dla kontrahentów prowadzących kilka działalności
  - błąd przy wysyłce JPK za pomocą podpisu ePUAP
  - brak możliwości zaznaczenia korekt dokumentów
  - błąd przy próbie usunięcia dokumentu PZ
  - miejsca po przecinku do trzech pozycji dla ilości w dokumentach korygujących

 • Wersja 2.0.1.99
  dodano:
  - nowy szablon kolorystyczny wyglądu programu (czarny)
  - nowy szablon kolorystyczny wyglądu programu (szary)
  - możliwość używania wielu różnych postaci numeracji
  - tworzenie faktury pro forma na bazie zamówienia handlowego - PPM > Zrealizuj jako fakturę pro forma
  - tworzenie faktury pro forma na bazie oferty handlowej - PPM > Zrealizuj jako fakturę pro forma
  poprawiono:
  - błędne generowanie wersji schemy dla deklaracji VAT-7 za miesiąc październik
  - problem z pobraniem kursów walut
  - dodanie dokumentu z inną numeracją jako jednorazowe
  - sporadyczne błędne numerowanie dokumentów
  - błąd związany z ręczną zmianą numeracji
  - nie wyświetlanie wszystkich kontrahentów przy ustawieniu wyszukiwania dla "Odbiorca"

 • Wersja 2.0.1.90
  dodano:
  - deklarację VAT-7(18) schemat 1-1E na rok 2018
  - kod QR na wydruku faktury
  - fakturę sprzedaży zaliczkową
  - deklarację VAT-7(18) schemat 1-0E na rok 2018
  - naliczanie VAT-u dla faktur zakupowych z odwrotnym obciążeniem
  - w "Słowniki > Rachunki bankowe" pole na dodatkowy numer rachunku VAT dla płatności podzielonej
  - możliwość wymuszenia złamania tekstu w stopce dokumentu do drugiego wiersza
  - JPK_FA w wersji 1
  - rodzaj transakcji VAT "odwrotne obciążenie (sprzedaż) - OOs"
  - rodzaj transakcji VAT "odwrotne obciążenie (świadczenie usług) - OOu"
  - JPK_MAG w wersji 1
  - możliwość odliczenia 50% VAT-u
  poprawiono:
  - błąd związany z polem numer K_24 w pliku JPK_VAT
  - eksport do pliku deklaracji VAT-7(18)
  - sporadyczny błąd podczas dodawania faktury zakupu
  - błąd podczas zapisu w module "Oferty handlowe"
  - udzielanie rabatu kontrahenta dla dokumentów poprawianych
  - wyliczanie JPK_VAT dla odwrotnego obciążenia faktur zakupu
  - błędne stany magazynowe przy więcej niż jednym podmiocie w programie
  - wypełnianie pola numer 12 w deklaracji VAT-7 oraz JPK_VAT
  - błąd przy logowaniu na użytkownika admin
  - sporadycznie błędne wyliczanie rejestru zakupu VAT
  - błąd zapisu przy poprawianiu korekt zakupu i sprzedaży dla faktur w obcej walucie
  - podczas usuwania faktury zakupu, usuwanie powiązanego dokumentu przyjęcia zewnętrznego
  - pobieranie danych z GUS dla gospodarstw rolnych

 • Wersja 2.0.1.58
  dodano:
  - eksport deklaracji do pliku XML dla wysyłki elektronicznej - instrukcja wysyłania deklaracji
  - deklarację VAT-7(17) na rok 2018
  - nowy moduł "Przyjęcia zewnętrzne" - należy wejść w "Towary i usługi" oraz nacisnąć PPM na tabeli
  - nowy moduł "Wydania zewnętrzne" - należy wejść w "Towary i usługi" oraz nacisnąć PPM na tabeli
  poprawiono:
  - ministerstwo finansów zmieniło specyfikację a w niej nazwę pola E-mail na Email w pliku JPK_VAT
  - sporadyczne pomijanie kolejnego numeru dokumentu
  - błąd logowania na normalnego użytkownika po odzyskaniu bazy danych
  - zdublowane pozycje symbolu towaru/usługi w zestawieniach

 • Wersja 2.0.1.47
  dodano:
  - JPK_VAT w wersji 3 (będzie on obsługiwany od 1 lutego 2018 r. - czyli w rozliczeniach za styczeń 2018 r. i kolejne miesiące)
  - śledzenie towaru/usługi po symbolu
  - nowy moduł "Sprawozdawczość" w którym generujemy pliki JPK_VAT w wersji 2
  - na wydruku korekty faktury sprzedaży pole "Odbiorca"
  - w "Towary i usługi" nowe pozycje po naciśnięciu PPM "Ostatnia cena zakupu" oraz "Ostatnia cena sprzedaży"
  poprawiono:
  - przeliczanie na waluty obce
  - błąd z numerem NIP podmiotu w plikach JPK
  - przedrostek kraju w numerze NIP w plikach JPK
  - pokazywanie ostatniej ceny zakupu z korekty jeśli taka jest
  - automatyczne dodawanie kolejnych wierszy
  - wczytywanie szerokości kolumn wybierając kontrahenta i/lub towar
  - zapisywanie dokumentu z innym nabywcą niż wybrany
  - na wydruku nazwę "Rachunek" na "Faktura"

 • Wersja 2.0.1.31
  dodano:
  - w danych podmiotu nowe pole "Urząd skarbowy"
  - możliwość wpisania 14 cyfrowego numeru REGON
  - sprawdzanie zabronionych znaków w haśle
  - podczas wysyłania dokumentu pocztą elektroniczną możliwość wyboru nabywcy lub odbiorcy
  - rozbicie kolumny kontrahent w dokumentach na nabywca i odbiorca
  - informację na wydruku odnośnie odwrotnego obciążenia
  - pole odebrał(a)
  - pobieranie danych kontrahentów po numerze NIP lub REGON
  - sprawdzanie czy zainstalowany jest serwer SQL
  - sprawdzanie czy uruchomiona jest usługa serwera SQL
  - po kliknięciu na klawisz "Dodaj" prawą myszką utworzenie dokumentu z numeracją poprzedniego miesiąca
  - eksport do: xlsx, xls, pdf, html, txt
  poprawiono:
  - informowanie o dostępności nowej aktualizacji
  - błędne liczenie dla dokumentów w obcej walucie
  - sposób liczenia przy zmianie ilości dla wyliczania od wartości brutto
  - sprawdzanie stanów magazynowych podczas zapisywania dokumentów
  - wczytywanie jednostek miary i stawek VAT
  - dodawanie pozycji przy ustawionym wyliczaniu brutto
  - zmianę zarchiwizowanego roku obrotowego
  - pobieranie aktualizacji programu
  - zamawianie licencji
  - archiwizację i dearchiwizację poprzednich lat obrotowych

 • Wersja 2.0.0.99
  dodano:
  - zestawienia dla przychodów i rozchodów wewnętrznych
  - możliwość usunięcia prefiksów dokumentów na wydruku (FS, KFS itp.)
  - symbol towaru/usługi z "Zestawienia"
  - deklarację VAT-7(17) na rok 2016
  - możliwość ustawienia liczenia dokumentów według cen netto lub brutto
  - słownik dla PKWiU
  - pokazywanie tylko towarów które są na magazynie
  - blokadę usunięcia z magazynu towaru, który występuje na fakturze zakupu/sprzedaży
  - drukowanie kwoty netto i brutto PLN dla faktur w obcej walucie
  - na wydruku informację o koncie PLN, EUR itp.
  - nowy moduł "Zamówienia handlowe" - należy wejść w "Faktury pro forma" i nacisnąć PPM > Zamówienia handlowe
  - nowy moduł "Oferty handlowe" - należy wejść w "Faktury pro forma" i nacisnąć PPM > Oferty handlowe
  - deklarację VAT-7(16) na rok 2016
  poprawiono:
  - dodawanie nowych rekordów
  - stany magazynowe
  - przychody oraz rozchody wewnętrzne przeniesione do "Towary i usługi"
  - stopki dokumentów

 • Wersja 2.0.0.79
  dodano:
  - możliwość drukowania lub nie tabeli VAT
  - zapamiętywanie wzorca wydruku dla każdej faktury
  - stawkę VAT - Bez podatku VAT (-)
  - w "Towary i usługi" pozycję Informator - PPM > Informator
  - pole "Aktywny" przy konfiguracji użytkownika
  - nowy parametr dla zestawień "Wystawił/Odebrał"
  - stawkę VAT - Podatek odwrotne obciążenie (OO)
  - deklarację VAT-7(15) na rok 2015
  - w "Kontrahenci" pozycję Informator - PPM > Informator
  - możliwość użycia wartości kolumny "Opis" jako nazwy towaru lub usługi
  - deklarację VAT-7(14) na rok 2015
  - w detalach faktur sprzedaży oraz zakupu dodatkowe pole "Data zapłaty"
  - zaznaczanie wielu wierszy do kasowania kontrahentów - multiwybór
  - w "Faktury pro forma", "Faktury sprzedaży", "Faktury zakupu" kolumnę "Wartość netto"
    (po wejściu w powyższe moduły klikamy prawą myszką na tabeli i wybieramy "Widoczne kolumny > Domyślne ustawienia kolumn")
  poprawiono:
  - wzorce wydruków
  - obsługa zestawień
  - szybsza praca programu
  - kopiowanie kontrahentów do innego podmiotu
  - kompatybilność z Windows 10
  - moduł zestawienia
  - błąd przy dodawaniu pierwszej pozycji towaru lub usługi
  - zdublowane pozycje na dokumentach w przypadku dwóch lub więcej tych samych kontrahentów
  - możliwość usunięcia nie ostatniej faktury zakupu

 • Wersja 2.0.0.52
  dodano:
  - zmianę koloru stopki dla każdego dokumentu
  - kolumnę symbol towaru/usługi przy tworzeniu dokumentów
  - pole numer rejestracyjny
  - pole przedpłata w fakturach zakupu
  - w fakturach zakupu oraz sprzedaży kolumny "Przedpłata" i "Pozostało"
    (klikamy prawą myszką i wybieramy "Widoczne kolumny > Domyślne ustawienia kolumn")
  - grupy towarów (Słowniki > Grupy towarów)
  - w towary i usługi kolumnę "Grupa towaru"
    (po wejściu w powyższy moduł klikamy prawą myszką na tabeli i wybieramy "Widoczne kolumny > Domyślne ustawienia kolumn")
  - zaznaczanie wielu wierszy do kasowania towarów i usług - multiwybór
  poprawiono:
  - brak uruchomienia programu przy wyborze "Nie" w oknie informacji o nowej wersji programu

 • Wersja 2.0.0.45
  dodano:
  - wyszukiwanie towarów i usług podczas dodawania towaru lub usługi
  - zapamiętanie ostatniej wartości pól "Stawka VAT", "Jednostka miary", "Rodzaj" podczas dodawania towaru lub usługi
  - marżę dla towaru lub usługi
  - rabat dla kontrahenta lub towaru
  poprawiono:
  - faktury w obcej walucie
  - moduł licencje
  - wezwanie do zapłaty
  - ręczną numerację

 • Wersja 2.0.0.0
  dodano:
  - moduł Licencje
  - zaznaczanie wielu wierszy do wydruku faktur - multiwybór
  - pole "Przyczyna korekty"
  - deklarację VAT-7 na rok 2014
  - w rejestrze zakupów/sprzedaży VAT wyświetlanie dla konkretnego rodzaju transakcji VAT
  - kopiowanie danych zaznaczonego wiersza - PPM > Kopiuj zaznaczony wiersz
  - ręczną numerację
  - deklarację VAT-7(14) (obowiązuje od rozliczenia za kwiecień 2013 r.)
  - podświetlenie wiersza na którym jest kursor
  - tworzenie faktury sprzedaży na bazie faktury pro forma - PPM > Zrealizuj jako fakturę sprzedaży
  - deklarację VAT-7 na rok 2013
  - zestawienie faktur zakupu
  - wymagane zmiany na rok 2013
  - nielimitowaną ilość pozycji na dokumentach
  - włączenie/wyłączenie oraz zmiana szerokości kolumn na wydruku
  - tworzenie nowego dokumentu na bazie innego - PPM > Dodaj na podstawie
  - kopiowanie danych do przelewu w "Faktury zakupu" - PPM
  - nowy format numeracji dokumentów (miesiąc rzymskimi)
  - możliwość wyłączenia na wydruku pól "Wystawił/Odebrał"
  - statusy dokumentów (zapłacone, niezapłacone itp.)
  - możliwość wczytania drugiego logo firmy (np. inne dla sprzedaży internetowej)
  - nowe pole "Odbiorca" (nie zawsze nabywca jest odbiorcą)
  - nowe pole "Rabat"
  - możliwość ręcznego wpisania nazwy banku
  - import oraz eksport towarów i usług do Excel
  - deklarację VAT-7 na rok 2012
  - włączanie/wyłączanie kolumn oraz zmianę ich szerokości i kolejności
  - archiwizację poprzednich lat obrotowych
  poprawiono:
  - wyświetlanie statusów dla wybranego roku obrotowego
  - sprawdzanie towaru/usługi po nazwie i symbolu
  - pole "Uwagi" zwiększone ze 150 do 400 znaków
  - błąd sumowania w polu VAT po korekcie
  - dearchiwizację bazy danych
  - dodawanie towaru/usługi
  - błąd podczas pobierania kursów walut
  - błąd przy dearchiwizacji poprzednich lat
  - wyświetlanie stanów magazynowych
  - brak napisu "Faktura/Rachunek" w plikach PDF
 • Wersja 1.2.10.75
  dodano:
  - zmiany na rok 2013
  poprawiono:
  - wyświetlanie stanów magazynowych
  - wystawianie korekt z poprzedniego roku

 • Wersja 1.2.10.69
  poprawiono:
  - brak możliwości wydruku z wybranych komputerów

 • Wersja 1.2.10.68
  poprawiono:
  - wzorce wydruków
  - nazwę banku z Lukas Bank na Credit Agricole
  poprawiono:
  - archiwizację oraz określenie jej ścieżki przy innym formacie daty w systemie
  - bład przy wypełnianiu danych potrzebnych do deklaracji VAT-7
  - błąd pokazujący się przy pierwszym uruchomieniu programu

 • Wersja 1.2.9.66
  poprawiono:
  - możliwość utworzenia dokumentów bez dodania roku obrotowego

 • Wersja 1.2.9.64
  dodano:
  - pole "Uwagi" w modułach "Kontrahenci" oraz "Towary i usługi"
  - import oraz eksport kontrahentów do Excel
  - wykrywanie nieprawidłowo ustawionej strony kodowej oraz niewłaściwego formatu daty w systemie Windows
  poprawiono:
  - kopiowanie kontrahentów z jednego do drugiego podmiotu przy większej liczbie podmiotów niż dwa w programie
  - zmieniona nazwa z PKWiU na Zwolnienie
  - wczytywanie logo z rozszerzeniem pliku napisanym dużymi literami
  - opisy na rachunku sprzedaży z "cena netto" na "cena jednostkowa" oraz z "wartość netto" na "wartość"

 • Wersja 1.2.8.59
  dodano:
  - nową wersję deklaracji VAT-7 na 2011 rok
  - możliwość wpisania stałej informacji na dokumentach (w stopce)
  poprawiono:
  - szybkość działania bazy danych

 • Wersja 1.1.8.57
  poprawiono:
  - ewidencję VAT sprzedaży
  - wezwanie do zapłaty

 • Wersja 1.1.8.56
  dodano:
  - przychód oraz rozchód wewnętrzny

 • Wersja 1.1.7.55
  dodano:
  - zmianę kolorystyki programu
  - szablony kolorów programu
  poprawiono:
  - brak kwoty słownie na wydrukach

 • Wersja 1.1.7.48
  dodano:
  - słowniki "Opis zdarzenia gospodarczego", "Państwa", "Waluty" oraz "Kursy walut"
  - pobieranie aktualnych kursów walut ze strony NBP
  - przewalutowania według określonego kursu
  - dla faktur zagranicznych VAT w złotówkach
  - rodzaj transakcji VAT "eksport towarów poza UE"
  - rodzaj transakcji VAT "sprzedaż poza terytorium kraju (SPTK)"
  - tworzenie dokumentów dla innych walut niż PLN
  - moduł licencje dla będącej w przygotowaniu KPiR
  - pamiętanie pozycji oraz rozmiaru okna programu
  - kod banku używany do transakcji międzynarodowych SWIFT/BIC
  - standard dotyczący numeru rachunku bankowego IBAN
  - informację o włączonym klawiszu Caps Lock w oknie logowania
  - wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną (prawy przycisk myszy)
  poprawiono:
  - błąd przy archiwizacji podczas pracy zdalnej
  - błąd przy dearchiwizacji w wybranych przypadkach
  zmieniono:
  - zgrupowano wszystkie słowniki
  - sprzedaż towaru przy braku na stanie magazynu
  - położenie pliku FakturaByMarcio.ini

 • Wersja 1.0.6.40
  poprawiono:
  - brak możliwości wczytania LOGO firmy
  - poprawiając miejsce wystawienia dokumentu zmieniała się miejscowość sprzedawcy

 • Wersja 1.0.6.39
  dodano:
  - kolumnę "Termin zapłaty"
  poprawiono:
  - przenoszenie kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji VAT-7

 • Wersja 1.0.6.38
  dodano:
  - możliwość zmiany miejsca wystawienia dokumentu
  poprawiono:
  - dearchiwizację kopii bazy danych

 • Wersja 1.0.6.36
  dodano:
  - w numeracji dokumentów rok w postaci dwucyfrowej
  - menu podręczne (prawy przycisk myszy)
  - wezwanie do zapłaty dla faktur oraz rachunków sprzedaży (prawy przycisk myszy)

 • Wersja 1.0.6.34
  dodano:
  - w module "Ustawienia" wzorce wydruków !!!
  - zapamiętanie ostatno wybranego "Szukaj dla:"
  - w module "Towary i usługi" pole "Symbol"
  - możliwość wpisania identyfikatora oraz sprawdzenie poprawności wprowadzonego hasła podczas dodawania/edycji użytkownika programu

 • Wersja 1.0.5.31
  poprawiono:
  - prawidłowe wyliczanie deklaracji VAT-7 przy fakturach korygujących

 • Wersja 1.0.5.30
  dodano:
  - w "Dane podmiotu" przełączanie się na pracę z innym podmiotem (jeśli jest ich kilka w programie)
  - przypisanie użytkownika do wybranego podmiotu lub podmiotów
  - wyświetlanie wersji raportu w "Zestawienia"
  - nową wersję deklaracji VAT-7(11)
  - przypisanie kontrahentów do podmiotu (teraz każdy podmiot ma swoją bazę kontrahentów)
  poprawiono:
  - prawidłowe wyświetlanie i drukowanie dokumentów przy zwiększonej czcionce w systemie
  - brak możliwości zapisania faktury zakupu przy dodaniu rachunku bankowego dla kontrahenta

 • Wersja 1.0.4.28
  dodano:
  - nowe sposoby numeracji
  poprawiono:
  - kilka drobnostek

 • Wersja 1.0.4.25
  dodano:
  - możliwość przypisania rachunku bankowego podmiotu do kontrahenta
  - w fakturach/rachunkach zakupu i sprzedaży wyszukiwanie po nazwie towaru
  poprawiono:
  - wyliczanie oraz korygowanie deklaracji skarbowych
  - błąd przy próbie ponownego uruchomienia programu podczas jego działania
  - błąd podczas dodawania towaru/usługi przy wyłączonych stanach magazynowych

 • Wersja 1.0.4.23
  dodano:
  - nowy moduł - "Zestawienia"
  poprawiono:
  - kosmetyka wyglądu programu :)
  - drobne poprawki

 • Wersja 1.0.3.20
  dodano:
  - nowy moduł - "Faktury pro forma"
  - możliwość wystawienia faktury/rachunku z pobraniem zaliczki
  poprawiono:
  - zmiana danych podmiotu nie powoduje zmiany tych danych na wystawionych wcześniej dokumentach

 • Wersja 1.0.2.20
  dodano:
  - sprawdzanie poprawności numeru rachunku w standardzie NRB
  - możliwość wyłączenia zliczania własnego towaru w stanach magazynowych
  - zabezpieczenie pliku kopii zapasowej bazy hasłem
  - domyślną ścieżkę określającą położenie plików kopii zapasowej bazy
  - archiwizacje przy każdym zamykaniu programu
  poprawiono:
  - deklaracje skarbowe (rozszerzono dane dla osoby fizycznej)

 • Wersja 1.0.2.19
  dodano:
  - możliwość dopisania rachunków bankowych dla kontrahenta
  - przy próbie drukowania informację w przypadku braku drukarki w systemie
  - pomoc w odzyskaniu zapomnianego hasła
  poprawiono
  :
  - można dodać kolejnego kontrahenta z tym samym numerem NIP
  - automatyczne dodawanie w detalach faktury/rachunku domyślnej stawki VAT przy wybraniu towaru czy usługi ze słownika
  - wyświetlanie kilka razy tej samej pozycji na wydruku
  - ewidencję VAT zakupu i sprzedaży (teraz prawidłowo uwzględnia korekty)
  - odwrotne sortowanie faktur/rachunków (najnowsze u góry)

 • Wersja 1.0.2.18
  dodano:
  - wyszukiwanie w fakturach zakupu i sprzedaży oraz rachunkach sprzedaży
  - w detalach faktur sprzedaży dodatkowe pole "Data VAT" (ma wpływ na wyświetlanie w rejestrze sprzedaży)
  - włączenie/wyłączenie magazynu "Towary i usługi > Włącz stany magazynowe"
  poprawiono:
  - kilkanaście kosmetycznych udogodnień
  - błąd podczas dodawania towaru lub usługi przy domyślnej stawce VAT "NP" lub "zw"

 • Wersja 1.0.2.14
  dodano:
  - możliwość wyłączenia automatycznego przeliczania kwot w detalach faktury
    (wystarczy odhaczyć "Przeliczaj pola zależnie od pól zmienianych ręcznie")
  - w detalach faktur zakupu dodatkowe pole "Data VAT" (ma wpływ na wyświetlanie w rejestrze zakupów)
  - magazyn towarów
  poprawiono:
  - dodanie kolejnego numeru rachunku bankowego (w przypadku gdy jest kilka podmiotów)

 • Wersja 1.0.2.12
  poprawiono:
  - dodanie kontrahenta bez wymuszonego podania numeru NIP

 • Wersja 1.0.2.11
  dodano:
  - wystawianie deklaracji skarbowej VAT-7

 • Wersja 1.0.1.11
  dodano:
  - wprowadzanie faktur zakupu oraz korekt faktur zakupu !
  - przy wprowadzaniu pierwszej faktury wybór numeru początkowego
  - możliwość pominięcia sprawdzania poprawności numeru NIP
  - rejestr zakupów oraz sprzedaży VAT
  poprawiono:
  - błąd podczas dodawania kontrahenta

 • Wersja 1.0.0.9
  dodano:
  - możliwość przypisania ceny dla towaru lub usługi
  poprawiono:
  - brak możliwości archiwizacji w Windows XP

 • Wersja 1.0.0.8
  dodano:
  - zapis dokumentów w formacie PDF
  poprawiono:
  - obsługę daty w innych formatach

 • Wersja 1.0.0.7
  dodano:
  - wydruk faktury oraz korekty faktury w języku angielskim oraz możliwość tworzenia własnych innych wersji językowych.
  poprawiono:
  - kilka drobnych niedoskonałości

 • Wersja 1.0.0.6
  poprawiono:
  - podczas tworzenia faktury lub rachunku po wybraniu nabywcy zamiast danych kontrahenta był widok czarnego paska w windows Vista
  - przy dodawaniu kontrahenta i braku niezbędnych danych brak reakcji po kliknięciu OK

 • Wersja 1.0.0.5
  dodano:
  - wystawianie rachunków sprzedaży oraz korekt rachunków sprzedaży !
  poprawiono:
  - minimalna wymagana rozdzielczość 1024x768 pikseli
  - wybór innej drukarki niż domyślna
  - wykonanie kopii zapasowej w Windows Vista x64

 • Wersja 1.0.0.4
  dodano:
  - możliwość wystawiania faktur WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)
  - weryfikację numerów VAT UE dla
    (Niemcy, Dania, Grecja, Holandia, Szwecja, Hiszpania, Włochy, Słowenia, Portugalia, Austria, Belgia, Luksemburg, Finlandia, Irlandia)
  - wystawienie faktury bez konieczności wybrania numeru konta
  - wybór państwa dla podmiotu oraz kontrahentów
  - wydruk duplikatu dla faktury oraz korekty faktury

 • Wersja 1.0.0.3
  dodano:
  - poprawianie danych podmiotu
  - w "Dane podmiotu" możliwość wpisania adresu strony www oraz e-mail
  - w "Kontrahenci" dodatkowe pola (REGON, fax, komórka, strona www, e-mail)
  - wybór różnych numerów kont bankowych indywidualnie dla każdej faktury
  - wyświetlanie nazwy banku, numerów telefonów oraz strony www i e-mail na wydruku
  poprawiono:
  - dodane nazwy do przycisków

 • Wersja 1.0.0.2
  dodano:
  - możliwość dodania, poprawienia oraz usunięcia kontrahenta po wybraniu "Nabywca" wystawiając lub poprawiając fakturę
  - możliwość dodania, poprawienia oraz usunięcia towaru/usługi wystawiając lub poprawiając fakturę
  - usuwanie nieaktywnych użytkowników w bazie danych
  poprawiono:
  - w fakturach, korektach oraz na wydrukach wyświetlanie dwóch miejsc po przecinku
  - aktualizację danych tabeli w fakturach i korektach sprzedaży podczas zapisu

 • Wersja 1.0.0.1
  poprawiono:
  - wykonanie kopii zapasowej w Windows Vista x64

 • Wersja 1.0.0.0
  podstawowa wersja programu

Legenda:
PPM - Prawy Przycisk Myszy